معرفی دفتر مدیریت

دفتر مدیریت مدرسه علمیه معصومیه(سلام‎الله‎علیها) مسئول هماهنگی و پیگیری امور، طبق دستور مدیر می‎باشد و سه واحد ذیل نیز، تحت نظارت دفتر انجام وظیفه می‎نمایند:

      ♦ واحد دبیرخانه
      ♦ واحد بایگانی
      ♦ واحد رایانه 

 

ارتباط با دفتر مدیریت مدرسه

تلفن: 32932081–025   (داخلی207)

کليه حقوق برای مدرسه معصومیه محفوظ است