رابطین مدیر - مسئولین پایه‎ها

مديريت هر مدرسه علميه، غير از اجراي برنامه‎هاي مصوب و هماهنگي با سطوح بالاتر مديريتي؛ همچون مركز مديريت حوزه‎هاي علميه، وظيفه رسيدگي و مراقبت از يكايك طلاب مدرسه را بر عهده دارد. به همين علت، مديريت مدرسه معصوميه(س) با همکاری اساتيد گرامی، نهادي را پايه‎گذاري نمود. اين تشكيلات ابتدا به نام رابطين مدير، و ‎اكنون با نام "مسئولين پايه‌ها" زير نظر مستقيم مديريت مدرسه مشغول انجام وظیفه است.

 

وظايف نهاد مسئولين پايه‎ها:

 1. روشنگري در مورد اهداف طلبگي و طلبه معيار و تراز انقلاب اسلامي؛ به صورت انفرادي يا جمعي؛
 2. راهنمايي و نظارت بر طي صحيح مسير طلبگي؛
 3. ارتباط با يكايك طلاب محترم و درك مشكلات ايشان و سعي در رفع آنها؛
 4. برنامه ريزي جهت دريافت اطلاعات لازم از وضعيت طلاب در ابعاد مختلف و دسته‌بندي آنها در راستاي كمك به طلاب و تصميم سازي جهت آينده طلاب و مدرسه؛
 5. كمك به طلاب در جهت حفظ قدرت و نشاط در طول راه پرافتخار تحصيل و تهذيب و ارائه خدمات تبليغي و ترويجي براي جامعه اسلامي؛
 6. توصيه به واحدهاي مدرسه نسبت به راه اندازي فعاليت‎هايي كه طلاب را در جهت رفع موانع يا سرعت حركت به سوي اهداف اساسي ياري خواهد كرد.

بديهي است درصورت عدم وجود متولي، اين نهاد اقدام به راه اندازي آن فعاليت‎ها و اداره آن تا زمان تصدي توسط معاونت مربوط خواهد كرد.

برخی از قالب‎های كار مسئولين پايه:

 1. تعيين يك تا سه مسئول پايه، حسب نياز، براي هر پايه و يك تا سه مسئول براي پيگيري امور عمومي و فراپايه‌اي؛
 2. تعيين اتاق براي مسئولين هر پايه در بين حجره‎هاي طلاب تحت پوشش؛
 3. اعلام اسامي مسئولين پايه و برنامه حضور ايشان در مدرسه، به طلاب تحت پوشش و ملاقات با طلاب و رسيدگي به امور آنان؛
 4. حضور در حجرات طلاب و صرف ناهار با آنها كه در اين محافل مسئولين مدرسه (اغلب مدير مدرسه) نيز حضور دارند.
 5. تشكيل جلسات ماهانه براي هر پايه با حضور طلاب آن پايه، همراه با حضور مسئولين و كارشناسان، و تعيين موضوع هر جلسه بر اساس آسيب‎شناسي و نيازسنجي مربوط به هر پايه كه توسط مسئولين پايه‎ها با مشورت نهادهاي تصميم‎گير مدرسه انجام گرفته است.
 6. سر زدن به منزل طلاب متأهل همراه با خانواده در راستاي وظايف مسئوليت پايه؛
 7. تهيه تقويم كاري سالانه در تابستان هر سال و تعيين كارهاي بايسته به تفكيك هفته‎ها؛
 8. جلسه هفتگي مسئولين پايه كه دراين جلسه هماهنگي‌هاي لازم جهت اجراي تقويم كاري انجام و گزارش‎هاي لازم ارائه و بحث‎هاي كارشناسي بين مسئولين پايه در جهت وحدت نظر و تدوين تدابير لازم با حضور مدير مدرسه و كارشناسان مدعوّ صورت مي‌گيرد.

 

مسئولین پایه‎ها در سال تحصیلی 94–93

پايه اول؛ ورودی‎های سال 1393:

استادان: آقايان اديب زاده، شبان، كاظم زاده، كاظمي و مهديان (مستقر در ساختمان شهيد مطهري طبقه دوم حجره 123 تلفن داخلي 246)

پايه دوم؛ ورودي‌هاي سال 1392:

استادان : آقايان استوار، فرهادي نيا و مهدي يار (مستقر در ساختمان شهيد بهشتي طبقه دوم حجره  237 تلفن داخلي 202)

پايه سوم؛ ورودي‌هاي سال 1391:

استادان آقايان خدابخشي، افشارپور و مهدي مهدي پور (مستقر در ساختمان شيخ طوسي طبقه همكف حجره 266 تلفن داخلي478)

پايه چهارم؛ ورودي‌هاي سال 1390:

استاد علي‌رضا پاكباز  (مستقر در ساختمان شيخ طوسي طبقه همكف حجره 261تلفن داخلي 259)

پايه پنجم؛ ورودي‌هاي سال 1389:

استاد حسن مهدي‌پور  (مستقر در ساختمان شيخ طوسي طبقه همكف حجره 261تلفن داخلي 259)

پایه ششم؛ ورودی های سال 1388:

استاد علايي‌نژاد (مستقر در ساختمان شيخ طوسي طبقه دوم حجره 290 تلفن داخلي240)

 

تذكر1: ساعات حضور مسؤولين پايه، جلو اتاق نصب شده است.

تذكر2: سعي بر آن است كه براي پايه هاي 4 تا 6 مسؤولين پايه  ديگري هم دعوت شوند.

کليه حقوق برای مدرسه معصومیه محفوظ است