contact-us-vector-icon-298x300.jpg


ارتباط با معاونت آموزش
amoozeshmasoomieh@gmail.com


 

معاون آموزش
(حجت‎الاسلام اندر وافر)
ساختمان شهید مطهری(ره)، اتاق 106
025-32932081   (داخلی 250)

آمار و ارزیابی
(حجت‎الاسلام شیرزاده)
ساختمان شهید مطهری(ره)، اتاق 108
025-32932081   (داخلی 212)

اداره امور اساتید
(آقایان میرزایی‎پور و بزازی)
ساختمان شهید مطهری(ره)، اتاق 104
025-32932081   (داخلی 223)

اداره امور اساتید
(آقایان میرزایی‎پور و بزازی)
ساختمان شهید مطهری(ره)، اتاق 104
025-32932081   (داخلی 223)

     
     


کليه حقوق برای مدرسه معصومیه محفوظ است