ارتباط با واحد فرهنگی:

025-32932081    (داخلی 268 و 274)

کليه حقوق برای مدرسه معصومیه محفوظ است