جهت ارتباط با مدیریت مدرسه لطفا با دفتر مدیریت هماهنگ فرمایید

 

ارتباط با دفتر مدیریت

025-32932081    (داخلی 207)

کليه حقوق برای مدرسه معصومیه محفوظ است