معاونت پژوهش
معرفی کارگاه‎های پژوهشی

اجرای کارگاه‎های پژوهشی یکی از برنامه‌های اثرگذار سال‌های گذشته در معاونت پژوهش مدرسه بوده است. سال گذشته تعداد قابل توجهی کارگاه پژوهشی در مدرسه برگزار شده است که برکات آن کاملا مشاهده می‌شود. در سال تحصیلی جاری، کارگاهها به دوشکل پایه‌ای و عمومی برنامه‌ریزی شده است.

کارگاه‎های پایه‌ای
هر پایه درسی نیازمند یکسری اطلاعات در خصوص درسهای مربوط به آن پایه و یا درس‎های مربوط به  پایه‌های بالاتر است از این رو کارگاه‎هایی در این خصوص پیش‎بینی و اجرا می‌گردد. برنامه این کارگاه‎ها ابتدای سال مشخص خواهد شد و زمان، استاد و مطالب مربوط به آن اعلام شده و جهت ثبت نام فراخوان صورت می‎پذیرد. برنامه کارگاه‎های پایه‎ای سال 93–92 با کمی تأخیر و در اولین فرصت تنظیم و اعلام خواهد شد. ان‎شاءالله.

کارگاه‎های عمومی
این کارگاه‎ها مختص پایه خاص نمی‌باشد و شرکت در آنها برای همه پایه‌ها آزاد است. البته این کارگاه‎ها به دو صورت تقسیم می‌شوند، کارگاه‎های تعریف‎شده‌ای که در ابتدای سال باید مشخص شوند و برنامه آنها اعلام گردد و دیگر کارگاه‎هایی که بر اساس نیاز و دسترسی به اساتید در طول سال تنظیم و برگزار خواهد شد. همه این کارگاه‎ها نیز همراه با ثبت نام قبلی اجرا می‌گردد مگر موارد خاصی که از استقبال عمومی برخوردار باشد، لیست کارگاه‎های عمومی برای سال تحصیلی جدید به زودی مشخص و اعلام خواهد شد. ان‎شاءالله.

کليه حقوق برای مدرسه معصومیه محفوظ است