ارتباط با معاونت تهذیب:

025-32932081    (داخلی 228)

کليه حقوق برای مدرسه معصومیه محفوظ است