معاونت تهذیب

معرفی واحد تبلیغ

این واحد با مسئولیت آقای نیازی با رویکرد تبلیغ جهادی در مناطق محروم کشور، کار برنامه‎ریزی و ثبت نام و اعزام مبلغ را عهده‎دار است. ذیلا به برخی از برنامه‎های این بخش اشاره می‎گردد:

  •        هماهنگی با ادارات مختلف تبلیغی حوزه مثل هجرت و دفتر تبیلغات جهت تشکیل پرونده تبلیغی طلاب  و اخذ حکم  تبلیغ؛
  •        برگزاری دوره های آموزشی  کوتاه مدت و بلند مدت؛
  •        برگزاری دوره های توجیهی تبلیغی برای مبلغین مبتدی؛
  •        برگزاری جلسات و نشستهای صمیمی با مبلغین پیشکسوت و استفاده از تجربیات ایشان؛
  •        برگزاری جلسات مختلف با خیرین محترم جهت جذب کمکهای ایشان برای تهیه جهیزیه و کمک‎هزینه درمان برای مناطق محروم تبلیغی؛
  •        برگزاری جلسات هم اندیشی و آسیب شناسی تبلیغی بعد از هر دوره تبلیغی؛
  •        طرح توسعه تبلیغ  در فضای مجازی و استفاده از این پتانسیل موجود با توجه به آشنایی تعداد زیادی از طلاب بامحیط اینترنت؛
  •        طرح تبلیغ پژوهش محور با هدف بالا بردن سطح علمی مبلغین.
کليه حقوق برای مدرسه معصومیه محفوظ است